Pages

Sunday, March 16, 2008

DEB DAN KEDAULATAN RAJA

1


Dasar Ekonomi Baru (DEB) (1970-1990) di Malaysia diperkenalkan pada tahun 1971 oleh Perdana Menteri Tun Abdul Razak Dato' Hussein. Matlamat tersurat DEB adalah untuk mencapai perpaduan negara dan integrasi nasional dan ianya telah digubal dalam konteks strategi serampang dua mata untuk:

 • mengurangkan dan akhirnya membasmi kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan dan menambah peluang-peluang pekerjaan untuk semua rakyat Malaysia tanpa mengira kaum; dan
 • mempercepatkan proses penyusunan semula masyarakat Malaysia untuk memperbetulkan ketidak seimbangan ekonomi supaya dapat mengurang dan seterusnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi ekonomi.

Dasar ini telah digantikan dengan Dasar Pembangunan Nasional (DPN).

Persoalan :

Adakah kita tidak bimbang dengan penolakan Kerajaan Pulau Pinang terhadap amalan Dasar Ekonomi Melayu ( DEB ) kerana ia akan terus meminggirkan orang Melayu dalam pembangunan ekonomi di negeri itu.Dasar ekonomi yang mana banyak memberi keseimbangan dalam kuota perniagaan,gerai,projek pembangunan,pendidikan dan perumahan supaya orang Melayu tidak ketinggalan jauh daripada kaum lain.Nescaya jika ia hendak dimansuhkan,pastinya keadaan ekonomi dan kehidupan orang Melayu Pulau Pinang akan menjadi lebih teruk.

______________________________________________________________

2


Bahawasanya negara kita Malaysia
mendukung cita-cita hendak:

 • Mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya
 • Memelihara cara hidup demokratik
 • Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati secara adil dan saksama
 • Menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak
 • Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden:

Ikrar

Maka kami rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut:

 • Kepercayaan kepada Tuhan
 • Kesetiaan kepada Raja dan Negara
 • Keluhuran Perlembagaan
 • Kedaulatan Undang-undang
 • Kesopanan dan Kesusilaan

* Dalam keratan akhbar Utusan Malaysia bertarikh 13 Mac 2008 ,DAP pulau majlis angkat sumpah MB Perak hari ini.

-Semua 18 Ahli Dewan Undangan Negeri ( ADUN ) DAP di Perak diarahkan memulaukan majlis angkat sumpah pelantikan Menteri Besar baru di Istana Iskandariah,Kuala Kangsar esok sebagai membantah pelantikan wakil rakyat PAS sebagai Menteri Besar negeri itu.

Kenyataan ini keluar setelah Sultan Azlan Shah melalui Pemangku Raja Perak ,Raja Dr. Nazrin Shah telah memperkenankan pelantikan Mohammad Nizar sebagai Menteri Besar Perak yang ke-10.

Isu siapa bakal menjadi Menteri Besar Perak menjadi perdebatan sejak keputusan pilihanraya 8 Mac lalu diumumkan kerana Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak memperuntukkan jawatan tertinggi dalam kerajaan negeri itu mesti disandang oleh seorang Melayu yang beragama Islam.

Persoalan :

Dengan memulau adat istiadat diraja,adakah tidak bercanggah dengan rukunnegara iaitu Kesetiaan kepada Raja dan Negara ,keluhuran perlembagaan dan kedaulatan undang-undang.?

No comments: